Øvelser2018-07-09T09:57:45+00:00

Øvelser

Felling
Felling
Deltageren må felle et tre i løpet av tre minutter. Treet siktes mot en siktestolpe som settes opp før selve fellingen. I løpet av øvelsen er det krav til sikkerhet og arbeidsteknikk som har betydning for den endelige poengsummen.
Kjedeskifte og sverdsnu
Kjedeskifte og sverdsnu
Med en motorsag som er klar for bruk skal deltageren skifte kjede og snu sverdbladet på saga på kortest mulig tid. Motorsaga skal være klar til bruk i øvrige tekniske øvelser, uten videre tilpasninger. Deltakeren får trekk i poeng ved skader på hendene eller behov for å stramme kjedet på nytt etter fullført øvelse.
Over-/underkapp
Over-/underkapp
På to stokker plassert i vinkel skal deltakeren kutte en skive som er minst 30 mm og maks 80 mm tykk. Den første halvdelen av skiven skal skjæres nedenfra og den andre halvparten skal skjæres fra toppen. Det blir gitt trekk i poengsum basert på blant annet vinkler på skivene og tidsbruk.
Presisjonskapp
Presisjonskapp
På to stokker – plassert på en plate – skal deltageren kutte av en skive med tykkelse mellom 30 og 80 mm. Skivene skal skjæres i rett vinkel til stokkens lengdeakse. Deltageren skal kutte av hele skiven uten å skade platen som ligger under stokken. Skades platen gir det et betydelig poengtrekk. Stokkene er lagt på et tynt lag med sagflis, som skjuler hvor stokken er i kontakt med platen.
Kvisting
Kvisting
Deltageren skal kutte av 30 runde kvister – alle like i diameter – av en sylindrisk dreid stokk. Alle deltagere får stokker med likt kvistemønster. Kvistene skal skjæres av jevnt inntil stokken – så raskt og trygt som mulig.
Stafett
Stafett
Stafetten er en lagkonkurranse der deltagerne skal skjære av skiver av liggende eller stående stokker på kortest mulig tid. Foruten tiden er sikkerhet et viktig dømmekriterie. Stafettresultatet har ikke betydning for deltagerens endelig poengsum i de 5 øvrige øvelsene.
Se fullstendige regler her

Øvelser